Đá Ốp Lát

 • 04AMPL363

  0 trên 5

  Vàng Mùa Thu

  600x600x20mm
  600x300x20mm
  400x400x20mm

  300x300x10mm

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  1200 x 600 x 20~50 mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng

 • 04LSB360

  0 trên 5

  600x600x20mm

  600x300x15mm
  400x400x20mm

  300x300x15mm

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  1200 x 600 x 20~50 mm
  Mặt đá hoàn thiện: giả cổ

 • 04LTB363

  0 trên 5

  600x300x20mm
  400x400x20mm
  400x200x20mm
  150x150x20

  Quy cách Slab (D x R x C)
  Không
  Bề mặt : Mặt giả cổ mòn cạnh
  Lát nền,ốp tường,hồ bơi .

 • 04MPL360

  0 trên 5

  600x600x20mm

  600x300x15mm
  400x400x15mm

  300x300x15mm

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  1200 x 600 x 20~50 mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng

 • 04MPL361

  0 trên 5

  Vàng Hoàng Hậu 

  600x600x20mm
  600x300x15mm
  400x400x15mm

  300x300x15mm

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  1200~1600 x 600 x 20~50 mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng

 • 04MPLEG1

  0 trên 5

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  2200~2800 x 1200~1800 x 18~20 mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng

 • 04SHNCN2

  0 trên 5

  Quy cách chuẩn:

  600x600x20mm
  600x300x20mm
  300x300x20mm

  Quy cách Slab (D x R x C)
  1200~1600 x 600 x 20~200 mm
  Bề mặt : mài mờ / bóng
  Lát nền ,ốp tường,cầu thang,trang trí.

 • 06MPL360

  0 trên 5

  Quy cách chuẩn :

  400x400x20~50mm

  600x300x20~50mm

  400x200x20~50mm

  Quy cách Slab
  Không
  Mặt đá hoàn thiện: Mặt băm

 • 06MPL370

  0 trên 5

  Quy cách chuẩn :

  600x600x15mm

  600x300x15mm

  300x300x15mm

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  1600~2800 x 600~1600 x 20~50 mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng, honed

 • 06MPL373

  0 trên 5

  Quy cách chuẩn :

  600x600x20mm

  600x300x20mm

  300x300x10mm

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  1200~1600 x 600 x 12~50 mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng,hone,giả cổ

 • 06MPL376

  0 trên 5

  Quy cách chuẩn :

  600x600x15mm

  600x300x15mm

  300x300x15mm

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  1200~1600 x 600 x 15~50 mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng, honed

 • 06MPLIT6

  0 trên 5

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  2200~2800 x 1200~1800 x 18~20mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng