Basalt

 • 11BAT470

  0 trên 5

  Loại đá: Basalt

  Xuất xứ: Việt Nam
  Quy cách: 1200-1600x600x20-200 mm
  Mặt đá hoàn thiện: Antique

 • 11BBH470

  0 trên 5

  Quy cách chuẩn:

  600x600x20mm
  600x300x20mm
  300x300x15mm

  Quy cách Slab (D x R x C)
  1200~1600 x 600 x 20~200 mm
  Bề mặt : Băm
  Lát nền,ốp tường,cầu thang,trang trí…

 • 11BBH471

  0 trên 5

  Quy cách chuẩn:

  600x600x20mm
  600x300x20mm
  300x300x15mm

  Quy cách Slab (D x R x C)
  1200~1600 x 600 x 20~200 mm
  Bề mặt : Băm
  Lát nền,ốp tường,cầu thang ,trang trí…

 • 11BFL810

  0 trên 5
 • 11BFT470

  0 trên 5

  Quy cách chuẩn:

  600x600x20mm
  600x300x20mm
  300x300x15mm

  Quy cách Slab (D x R x C)
  1200~1600 x 600 x 20~200 mm
  Bề mặt : mặt tia chớp
  ốp tường,trang trí

 • 11BHN470

  0 trên 5

  Quy cách chuẩn:

  600x600x20mm
  600x300x20mm
  300x300x15mm

  Quy cách Slab (D x R x C)
  1200~1600 x 600 x 20~200 mm
  Bề mặt : mài mờ
  Lát nền, ốp tường, cầu thang, trang trí.

 • 11BRA810

  0 trên 5

  Loại đá: Basalt

  Xuất xứ: Việt Nam
  Quy cách: 1200-1600x600x20-200 mm
  Mặt đá hoàn thiện: Rome antique

 • 11BRC470

  0 trên 5

  Loại đá: Basalt

  Xuất xứ: Việt Nam
  Quy cách: 1200-1600x600x20-200 mm
  Mặt đá hoàn thiện: Rough Chiselled

 • 11BSB470

  0 trên 5

  Loại đá: Basalt

  Xuất xứ: Việt Nam
  Quy cách: 1200-1600x600x20-200 mm
  Mặt đá hoàn thiện: Sand blasted

 • 11BSC470

  0 trên 5

  Quy cách chuẩn:

  600x600x20mm
  600x300x20mm
  300x300x15mm

  Quy cách Slab (D x R x C)
  1200~1600 x 600 x 20~200 mm
  Bề mặt : mặt cắt

  Lát nền, ốp tường, cầu thang, trang trí.

 • 11BTC470

  0 trên 5

  Quy cách chuẩn:

  600x600x20mm
  600x300x20mm

  Quy cách Slab (D x R x C)
  1200~1600 x 600 x 20~200 mm
  Bề mặt : mặt rãnh, ốp tường, trang trí decor

 • 11BTC471

  0 trên 5

  Quy cách chuẩn:

  600x600x20mm
  600x300x20mm
  300x300x15mm

  Quy cách Slab (D x R x C)
  1200~1600 x 600 x 20~200 mm
  Bề mặt : Cắt rãnh chẻ, Ốp tường , decor, thác nước …