Đá Granite Nhập Khẩu

 • Bahia Green

  0 trên 5

  Mã:  07GPLFI0

  Loại đá: Granite
  Xuất xứ: Brazil
  Quy cách: 2200-2800×1200-1800×18-20 mm
  Mặt đá hoàn thiện: Polished

 • Baltic red

  0 trên 5

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  2200~2800 x 1200~1800 x 18~20mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng

 • Black Galaxy

  0 trên 5

  Mã: 11GPLIN2

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  2200~2800 x 1200~1800 x 18~20mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng

 • Black Galaxy

  0 trên 5

  Mã: 11GPLIN3

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  2200~2800 x 1200~1800 x 18~20mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng

 • Blue Pearl

  0 trên 5

  Mã: 07GPLIM0

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  2200~2800 x 1200~1800 x 18~20mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng

 • Butterfly

  0 trên 5

  Mã: 07GPLIN9

  Loại đá: Granite
  Xuất xứ: Brazil
  Quy cách: 2200-2800×1200-1800×18-20 mm
  Mặt đá hoàn thiện: Polished”

 • Crystal Green

  0 trên 5

  Mã: 07GPLIN0

  Loại đá: Granite
  Xuất xứ: India
  Quy cách: 2200-2800×1200-1800×18-20 mm
  Mặt đá hoàn thiện: Polished

 • Dark Purple

  0 trên 5

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  2200~2800 x 1200~1800 x 18~20mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng

 • Giallo California

  0 trên 5

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  2200~2800 x 1200~1800 x 18~20mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng

 • Golden Age

  0 trên 5

  Mã: 04GPLIN3

  Loại đá: Granite
  Xuất xứ: India
  Quy cách: 2200-2800×1200-1800×18-20 mm
  Mặt đá hoàn thiện: Polished

 • India Red

  0 trên 5

  Mã: 01GPLIN0

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  2200~2800 x 1200~1800 x 18~20mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng

 • India White

  0 trên 5

  Mã: 06GPLIN3

  Loại đá: Granite
  Xuất xứ: India
  Quy cách: 2200-2800×1200-1800×18-20 mm
  Mặt đá hoàn thiện: Polished