Đá Granite Việt Nam

 • Đá Bình Định

  0 trên 5

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  1200~2200 x 600 x 18~20mm
  Mặt đá hoàn thiện: Khò

 • Đỏ Bình Định

  0 trên 5

  Mã: 01GPL771

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  1200~2200 x 600 x 18~20mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng

 • Đỏ Ruby

  0 trên 5

  Mã: 01GPL770

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  1200~2200 x 600 x 18~20mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng

 • Đen hoàng tử

  0 trên 5

  Mã: 11GPL670

  Loại đá: Granite
  Xuất xứ: Việt Nam
  Quy cách: 1200-2200x600x18-20 mm
  Finished: Polished

 • Đen Huế

  0 trên 5

  Mã: 11GPL750

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  1200~2200 x 600 x 18~20mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng

 • Đen lông chuột

  0 trên 5

  Mã: 11GPL783

  Loại đá: Granite
  Xuất xứ: Việt Nam
  Quy cách: 1200-2200x600x18-20 mm
  Mặt đá hoàn thiện: Polished

 • Đen Phú Yên

  0 trên 5

  Mã: 11GPL780

  Loại đá: Granite
  Xuất xứ: Việt Nam
  Quy cách: 120-220x60x1.8-2 cm
  Mặt đá hoàn thiện: Polished

 • Black Louis

  0 trên 5

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  1200~2200 x 600 x 18~20mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng

 • Cream Louis

  0 trên 5

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  1200~2200 x 600 x 18~20mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng

 • Cream Louis

  0 trên 5

  Mã: 02GPL770
  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  1200~2200 x 600 x 18~20mm
  Mặt đá hoàn thiện: Khò

 • Gold Galaxy

  0 trên 5

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  1200~2200 x 600 x 18~20mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng

 • Green Louis

  0 trên 5

  Mã: 07GPL670
  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  1200~2200 x 600 x 18~20mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng