Đá Sa Thạch

 • 04SHNCN2

  0 trên 5

  Quy cách chuẩn:

  600x600x20mm
  600x300x20mm
  300x300x20mm

  Quy cách Slab (D x R x C)
  1200~1600 x 600 x 20~200 mm
  Bề mặt : mài mờ / bóng
  Lát nền ,ốp tường,cầu thang,trang trí.

 • 07SAT920

  0 trên 5

  Quy cách chuẩn:

  600x600x20mm
  600x300x20mm
  300x300x15mm

  Quy cách Slab (D x R x C)
  1200~1600 x 600 x 20~200 mm
  Bề mặt : Mặt giả cổ
  Lát nền,ốp tường,cầu thang,trang trí.

 • 07SBH920

  0 trên 5

  Quy cách chuẩn:

  600x600x20mm
  600x300x20mm
  300x300x15mm

  Quy cách Slab (D x R x C)
  1200~1600 x 600 x 20~200 mm
  Bề mặt : Băm
  Lát nền,ốp tường,cầu thang,trang trí.

 • 07SRA920

  0 trên 5

  Quy cách chuẩn:

  600x600x20mm
  600x300x20mm
  300x300x15mm

  Quy cách Slab (D x R x C)
  1200~1600 x 600 x 20~200 mm
  Bề mặt : Mặt giả cổ
  Lát nền,ốp tường,cầu thang,trang trí.

 • 07SSB920

  0 trên 5

  Quy cách chuẩn:

  600x600x20mm
  600x300x20mm
  300x300x15mm

  Quy cách Slab (D x R x C)
  1200~1600 x 600 x 20~200 mm
  Bề mặt : Mài mờ
  Lát nền, ốp tường ,cầu thang,  trang trí.

 • Honed 07SHN920

  0 trên 5

  Quy cách chuẩn:

  600x600x20mm
  600x300x20mm
  300x300x15mm

  Quy cách Slab (D x R x C)
  1200~1600 x 600 x 20~200 mm
  Bề mặt : Mặt phun cát
  Lát nền,ốp tường,cầu thang,trang trí.