Lime Stone

 • 04AMPL363

  0 trên 5

  Vàng Mùa Thu

  600x600x20mm
  600x300x20mm
  400x400x20mm

  300x300x10mm

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  1200 x 600 x 20~50 mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng

 • 04LSB360

  0 trên 5

  600x600x20mm

  600x300x15mm
  400x400x20mm

  300x300x15mm

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  1200 x 600 x 20~50 mm
  Mặt đá hoàn thiện: giả cổ

 • 04LTB363

  0 trên 5

  600x300x20mm
  400x400x20mm
  400x200x20mm
  150x150x20

  Quy cách Slab (D x R x C)
  Không
  Bề mặt : Mặt giả cổ mòn cạnh
  Lát nền,ốp tường,hồ bơi .

 • 04MPL360

  0 trên 5

  600x600x20mm

  600x300x15mm
  400x400x15mm

  300x300x15mm

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  1200 x 600 x 20~50 mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng

 • 04MPL361

  0 trên 5

  Vàng Hoàng Hậu 

  600x600x20mm
  600x300x15mm
  400x400x15mm

  300x300x15mm

  Quy cách Slab (dài x rộng x dày)
  1200~1600 x 600 x 20~50 mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng

 • Beige Imperial

  0 trên 5

  Loại đá: Limestone

  Xuất xứ: Greece
  Quy cách: 2200-2800×1200-1800×18-20 mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng, Giả cổ

 • Moca Cream

  0 trên 5

  Loại đá: Marble
  Xuất xứ: Portuguese
  Quy cách: 2200-2800×1200-1800×18-20 mm
  Mặt đá hoàn thiện: Polished

 • Moca White

  0 trên 5

  Loại đá: Limestone

  Xuất xứ: Turkish
  Quy cách: 2200-2800×1200-1800×18-20 mm
  Mặt đá hoàn thiện: Bóng

 • Vàng chanh

  0 trên 5

  Loại đá: Limestone

  Xuất xứ: Việt Nam
  Quy cách: 2200-2800×1200-1800×18-20 mm

  Mặt đá hoàn thiện: Bóng

 • Vàng hoàng hậu

  0 trên 5

  Loại đá: Marble
  Xuất xứ: Việt Nam
  Quy cách: 1200-2200x600x18-20 mm
  Mặt đá hoàn thiện: Polished